Tweede jaar - Moderne wetenschappen PLUS

Specifieke vakken

Socio-economische initiatie (SEI)

In het vak socio-economische initiatie maak je kennis met een aantal aspecten uit het economische en sociale leven. De economische wetenschap bestudeert hoe de mens ernaar streeft om welvaart te verwerven. Hij moet voortdurend kiezen tussen vele goederen en diensten om aan zijn behoeften te voldoen. Niet alleen de consument maar ook de producent en de overheid staan voor dit keuzeprobleem. We vertrekken vanuit jouw leefwereld als consument, als deel van je gezin en als lid van de gemeenschap. Naast economie is er ook aandacht voor gedrags- en cultuurwetenschappen. Je bestudeert het gedrag van mensen, zowel individueel als in groep. Je gaat ook op zoek naar elementen die onze cultuur mee bepalen zoals reclame, media en politiek.

Wetenschappelijk werk (WW)

In de lessen WW bestudeer je vooral de niet-levende materie, zonder de levende materie uit het oog te verliezen. Je bekijkt verschillende verschijnselen, waarna je klassikaal op pad gaat om die te onderzoeken. Thema's die aan bod kunnen komen zijn sport, zinken-zweven-drijven, geluid en muziek, licht en kleur, elektriciteit, ... Je onderzoekt ook de rol die wetenschappen in onze omgeving en onze maatschappij spelen.

MW+

Tijdens dit uur MW+ ga je verder aan de slag met wat je leerde tijdens de lessen SEI en WW. Het accent ligt nu op onderzoekend leren: zelf doen, zelf formuleren en zelf evalueren.

Nederlands +

Tijdens dit complementaire uur Nederlands kiezen we ervoor om klasoverschrijdend en gedifferentieerd te werken. Op deze manier kunnen we leerlingen extra uitdagen of ondersteunen.

Verdere mogelijkheden na 2A – MW

Je bent voorbereid op elke studierichting in de tweede graad aso (zonder Latijn of Grieks):

  • Economie
  • Humane wetenschappen
  • Wetenschappen
  • Sportwetenschappen

Lessentabel

godsdienst 2
aardrijkskunde 1
Frans 4*
geschiedenis 2
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Nederlands + 1*
Engels 2
techniek 2
wiskunde 5*
socio-economische initiatie (SEI) 2
wetenschappelijk werk 2
moderne wetenschappen + 1
  32

* betekent dat één complementair uur is toegevoegd.

 

Info en inschrijvingen

Het SJI-filmpje

gemaakt door oud-leerling Jeroen Broeckx is te bekijken via deze link

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

Go to top