tso - 3de graad - Sociale en technische wetenschappen

Toelichting

Natuurwetenschappen

Het vak natuurwetenschappen in de derde graad bouwt verder op de leerstof van de tweede graad. Elektriciteit, magnetisme, trillingen en golven, koolstofchemie, de bouw van de cel, voortplanting en erfelijkheid zijn enkele van de thema’s die op het programma staan.

Je neemt zelf meer en meer verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van experimenten. Je werkt waar mogelijk met de computer en verzamelt zelf informatie. Dit brengt je tot het inzicht dat er een stevige relatie is tussen waarnemingen en experimenten in de lessen en (soms erg belangrijke) zaken uit je eigen leefwereld. Je leert met meer kennis van zaken de wereld en de maatschappij kritisch te benaderen.

Het vak natuurwetenschappen bezorgt je een goede basis voor je verdere studies en een inzicht in de hedendaagse technisch-wetenschappelijke samenleving.

Sociale wetenschappen

De aandacht gaat naar de mens in al zijn facetten. In het vijfde jaar onderzoek je hoe de lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de mens verloopt. Je bestudeert ook de verschillende factoren die het pedagogisch handelen van de mens beïnvloeden. In het zesde jaar bestudeer je welke factoren het gedrag van de mens beïnvloeden en hoe de mens deel uitmaakt van de samenleving.

Integrale opdrachten

Je blijft werken aan dezelfde competenties als in de tweede graad. De opdrachten zijn nu wel complexer en je moet zelfstandiger werken.

Verder studeren

De studierichting Sociale en technische wetenschappen is een goede voorbereiding op opleidingen in de sociale en wetenschappelijke sector zoals bachelor lerarenopleiding, voedings- en dieetkunde, orthopedagogie, toegepaste psychologie, sociaal werk, agro- en biotechnologie, verpleegkunde, vroedkunde en (bio)medische
laboratoriumtechnieken.
 
 

Lessentabel

  5de jaar 6de jaar
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 3 3
     
natuurwetenschappen 4 5
sociale wetenschappen 5 4
integrale opdrachten    
expressie 1 1
natuurwetenschappen 1 1
sociale wetenschappen 1 1
voeding 2 2
  32 32

FlaSJI: de nieuwsbrief

Hier kan je je inschrijven zodat je elke maand onze nieuwsbrief per email ontvangt.

En hier vind je de FlaSJI van april.

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

Go to top