tso - 3de graad - Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Toelichting

Psychologie en pedagogie

Tijdens deze lessen ontwikkel je vakkennis en inzicht over menselijk gedrag en pedagogisch handelen in de verschillende ontwikkelingsfasen van de mens. Het is de bedoeling dat je verworven kennis en vaardigheden kan hanteren in praktijksituaties op stage en dat je sociaal vaardig wordt in de dagelijkse omgang met kinderen en volwassenen.

Gezondheid en welzijn

Je bestudeert verschillende visies en modellen i.v.m. de gezondheids- en welzijnszorg. Je verwerft gezondheids- en welzijnsgerichte vaardigheden, zoals EHBO. Je maakt kennis met gezondheidsopvoeding, -voorlichting en -promotie.

Toegepaste biologie, chemie en fysica

In deze wetenschapsvakken willen de leerkrachten je een stevige basiskennis aanleren. Verschillende aspecten van anatomie, fysiologie en genetica komen aan bod. Je maakt de theorie concreet in labo-oefeningen.

Stages

De stages (2 weken per schooljaar) hebben geen beroepsgericht, maar vooral een oriënterend karakter. Je krijgt een realistisch beeld van de beroepenvelden in de gezondheids- en welzijnszorg en de (ped)agogische sector. Zo kan je nadien een bewuste keuze maken voor je verdere studies. 

Seminarie

Het vak seminarie wil je leren om doelgericht informatie te verzamelen, te ordenen en te verwerken. Het geeft je bovendien de kans subsectoren van de gezondheids- en welzijnszorg te verkennen via verschillende activiteiten: studiebezoeken, lessen door gastsprekers, projectwerking, … We reflecteren tijdens deze uren ook over je stageervaringen.

Verder studeren

Deze sociale richting met een sterk wetenschappelijke basis is een goede voorbereiding op verdere studies, zoals bachelor verpleegkunde, vroedkunde, orthopedagogie, lerarenopleiding, toegepaste psychologie, ergotherapie en maatschappelijk werk.

 

Lessentabel

  5de jaar 6de jaar
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
wiskunde 2 2
     
psychologie en pedagogie 3 3
gezondheid en welzijn 3 3
toegepaste biologie 4 4
toegepaste chemie 2 2
toegepaste fysica 1 1
stages en seminaries 4 4
  32 32

 

FlaSJI: de nieuwsbrief

Hier kan je je inschrijven zodat je elke maand onze nieuwsbrief per email ontvangt.

En hier vind je de FlaSJI van april.

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

Go to top