tso - 2de graad 2de jaar- Sociale en technische wetenschappen

Toelichting

Natuurwetenschappen

Het vak natuurwetenschappen neemt in de tweede graad de menselijke zintuigen onder de loep en leert je de bouwstenen van de levende en niet-levende materie beter kennen. Alledaagse verschijnselen zoals zwaartekracht, druk, samenlevingsvormen en chemische reacties zullen voor jou geen geheimen meer hebben.

Sociale wetenschappen

Tijdens de lessen sociale wetenschappen ga je op zoek naar je eigen mogelijkheden als leerling binnen de studierichting STW. Je bestudeert menselijk gedrag en je leert passend communiceren in verschillende situaties. Je maakt kennis met je rechten en plichten als jongere en je leert het belang van een eigen identiteit, diversiteit en leefstijl situeren.

Integrale opdrachten

Deze opdrachten beogen een integratie tussen de vakken natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, voeding en expressie. De nadruk ligt op het ontwikkelen van een aantal competenties: je leert sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken, een activiteit voor een groep organiseren zoals een maaltijd bereiden, iets mondeling presenteren voor een groep en je eigen studieloopbaan in handen nemen. Je hebt 4 jaar de tijd om deze competenties onder de knie te krijgen.

Verdere mogelijkheden

Na een tweede graad STW kan je in de derde graad kiezen voor:
  • Sociale en technische wetenschappen
  • Gezondheids- en welzijnswetenschappen
  • Jeugd- en gehandicaptenzorg *

* betekent dat deze studierichting niet aanwezig is op onze school.

 

 

Lessentabel

  4de jaar
aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
geschiedenis 2
godsdienst 2
informatica 1
integrale opdrachten - expressie 1
integrale opdrachten -voeding 3
integrale opdrachten - natuurwetenschappen 1
 integrale opdrachten - sociale wetenschappen 1
LO 2
natuurwetenschappen 3
Nederlands 4
sociale wetenschappen 3
wiskunde  3
  32

 

FlaSJI: de nieuwsbrief

Hier kan je je inschrijven zodat je elke maand onze nieuwsbrief per email ontvangt.

En hier vind je de FlaSJI van mei.

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

Go to top