bso - 3de graad - Verzorging

Toelichting

Welzijn

We leren over de zorg voor personen en hun omgeving vanuit de zorg voor het menselijk lichaam zonder het individu uit het oog te verliezen.

(Ped)agogisch handelen

Hier leg je de basis om op een gepaste wijze te communiceren. Je komt ook meer te weten over de ontwikkeling en het functioneren van mensen. In dit vak staat belevingsgericht handelen centraal.

Integrale zorg

Tijdens deze lessen brengen we alle opgedane kennis en ervaring in leer- en oefensituaties samen. Het is de bedoeling dat je hier enerzijds een stevige basis verwerft voor de werkvloer en dat je anderzijds ook je ervaringen van op de werkvloer kan delen met klasgenoten.

Stage

Gedurende je stage breng je de geleerde theorie in de praktijk. Daarbij stel je jezelf open om te leren in overleg met leraren, stagebegeleiders, mentoren en medeleerlingen. Je wordt je bewust van je professioneel handelen en je kan jezelf ook bijsturen. Dit betekent concreet dat je leert:

  • om te gaan met kritiek
  • eigen ervaringen en ideeën in te brengen
  • initiatieven te nemen en afspraken na te komen

Geïntegreerde proef (GIP)

Het onderdeel geïntegreerde proef toetst op het einde van je leertraject via realiteitsgerichte opdrachten of je de beoogde vormingscomponenten van verzorging verworven hebt. Centraal staan: begeleid zelfstandig leren en (zelf)reflectie. Bij een groepsopdracht is samenwerking een belangrijk aspect. Een belangrijk onderdeel van de geïntegreerde proef is het proces dat je zelf doorloopt. Via planning, regelmatige zelfevaluatie en begeleide bijsturing kan je, in samenspraak met je begeleiders, je leertraject sturen.

Verder studeren

Om je mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten, start je na de studierichting Verzorging best in een zevende specialisatiejaar. In het 5de en 6de jaar verzorgde je zowel kinderen als bejaarden. Nu is het moment aangebroken om je te specialiseren. Dat betekent dat je een keuze zal moeten maken. Op onze school kan je kiezen voor:

  • Kinderzorg
  • Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige

Daarnaast kan je eventueel een bewuste keuze maken voor HBO5 Verpleegkunde.

 

Lessentabel

  5de jaar 6de jaar
godsdienst 2 2
Frans 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
project algemene vakken 4 4
 vakspecifiek deel    
(ped)agogisch handelen  5
welzijn  6  4
integrale zorg  2  3
stages 10  12 
  32 32

 

Onze school werkt met een systeem van blokstages. Dit
betekent dat de leerlingen niet iedere week stage lopen,
maar dat we de uren stage opsparen. Na een aantal
lesweken op school gaan onze leerlingen dan enkele
opeenvolgende weken fulltime op stage. Tijdens de
stageweken loop je 30 uren van 60 minuten stage per
week.

 

FlaSJI: de nieuwsbrief

Hier kan je je inschrijven zodat je elke maand onze nieuwsbrief per email ontvangt.

En hier vind je de FlaSJI van april.

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

Go to top