bso - 3de graad - Kinderzorg

Toelichting

Kwaliteit in de kinderbegeleiding

We besteden uitgebreid aandacht aan het stimuleren van de individuele ontwikkeling van elk kind en aan het begeleiden van kinderen in verschillende settings. Je leert omgaan met complexere situaties en aandacht hebben voor specifieke doelgroepen, zoals kinderen uit kwetsbare gezinnen. We bouwen verder op de gekende basiszorg voor gezonde kinderen om ook zorg te kunnen dragen voor die specifieke doelgroepen en voor zieke kinderen volgens de geldende richtlijnen.

Integrale zorg

Tijdens deze lessen brengen we alle opgedane kennis en ervaring in concrete leer- en oefensituaties samen. Je bereidt je hier voor op je taak als kinderbegeleider.

Stage

Gedurende je stage breng je de geleerde theorie in de praktijk. Daarbij stel je jezelf open om te leren in overleg met leraren, stagebegeleiders, mentoren en medeleerlingen. Je wordt je bewust van je professioneel handelen en je kan jezelf ook bijsturen. Dit betekent concreet dat je leert:

  • om te gaan met kritiek
  • eigen ervaringen en ideeën in te brengen
  • initiatieven te nemen en afspraken na te komen.

Geïntegreerde proef (GIP)

Tijdens het schooljaar loopt de geïntegreerde proef als een rode draad doorheen je leerproces. Je werkt rond een welbepaalde complexe zorgsituatie waarbij zorgvragers en hun omgeving centraal staan, zodat je concreet de integratie ervaart. Dit is een langlopend initiatief dat bestaat uit een informatiefase, een concrete activiteitenfase, een voorstellingsfase en een evaluatiefase. Samenwerking en begeleid zelfstandig werken zijn hierbij uiterst belangrijk.

 

Lessentabel

  7de jaar
godsdienst 2
Frans 2
lichamelijke opvoeding 2
project algemene vakken 4
 expressie 2
vakspecifiek deel  
kwaliteit in de kinderbegeleiding
integrale zorg
stages  12
  32

 

Onze school werkt met een systeem van blokstages. Dit betekent dat de leerlingen niet iedere week stage lopen, maar dat we de uren stage opsparen. Na een aantal lesweken op school gaan onze leerlingen dan enkele opeenvolgende weken fulltime op stage. Tijdens de stageweken loop je 30 uren van 60 minuten stage per week.

 

FlaSJI: de nieuwsbrief

Hier kan je je inschrijven zodat je elke maand onze nieuwsbrief per email ontvangt.

En hier vind je de FlaSJI van april.

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

Go to top