3de graad - wetenschappen - wiskunde

Toelichting

Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

De pakketten wiskunde en wetenschappen zijn uitgebreid. In het vak informaticawetenschappen gaan de leerlingen om met algoritmen en programmeren. Ze ontwikkelen onderzoeksvaardigheden tijdens de lessen wetenschappen. 

Verder studeren

De studierichting Wetenschappen-wiskunde is een goede voorbereiding op een brede waaier van richtingen in het hoger onderwijs en is omwille van de sterk aanwezige polen wiskunde en wetenschappen vooral gericht op professionele en academische bachelors in de overeenkomstige sectoren.

Een greep uit mogelijke professionele vervolgopleidingen: elektronica-ICT, toegepaste informatica,
verpleegkunde, vroedkunde, agro- en biotechnologie, biochemie, biomedische laboratoriumtechnologie.
Logische academische vervolgopleidingen zijn onder andere: industriële wetenschappen  ingenieurswetenschappen, handelsingenieur, geneeskunde, bio ingenieurswetenschappen, fysica & sterrenkunde, chemie, biologie, geologie, biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

Lessentabel

  5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informaticawetenschappen   1
Kunst en wetenschap 1  
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Project 3 3
Wiskunde 6 6
  32 32

 

 

FlaSJI: de nieuwsbrief

Hier kan je je inschrijven zodat je elke maand onze nieuwsbrief per email ontvangt.

En hier vind je de FlaSJI van april.

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

Go to top