aso - 3de graad - moderne talen - wetenschappen

Toelichting

De studierichting Moderne talen-wetenschappen is een logisch vervolg op de richtingen Natuurwetenschappen en Moderne talen in de tweede graad. Je hebt zowel interesse voor moderne talen als voor wetenschappen.

Moderne talen

Je hebt een echte talenknobbel en houdt van moderne talen, zoals Frans, Engels en Duits. Daarnaast onderzoek je graag de wetenschappelijk achtergrond van alles wat je hoort en leest. Je doorgrondt moderne talen theoretisch en werkt tegelijkertijd aan je communicatieve taalvaardigheden.

Wetenschappen

Je bouwt een sterk wetenschappelijke basis op binnen de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica. De wiskundige component is binnen de wetenschapsvakken minder aanwezig, maar we bieden wel facultatief extra wiskunde aan om je profiel te versterken. Je bent inzichtelijk sterk en je kan probleemoplossend denken.

Onderzoekscompetenties

Zowel binnen de wetenschappen als moderne talen leer je onderzoekend denken.  Op het einde van je traject ben je in staat om op zelfstandige basis een eigen wetenschappelijk onderzoek uit te werken.

Voor de wetenschapsvakken komen volgende aspecten van een onderzoek aan bod: het opstellen van een hypothese op basis van wetenschappelijke literatuur, het plannen en uitvoeren van je eigen experimenteel werk, correcte conclusies trekken en reflecteren over je werk. Je leert wetenschappelijke vakliteratuur raadplegen en kritisch verwerken. 

Binnen één van je taalvakken voer je ook onderzoek uit binnen een literair of linguïstisch thema. Je start met een onderzoeksvraag, verzamelt gegevens binnen je gekozen domein en beantwoordt uiteindelijk de vraag. Daarna rapporteert je gepast over je onderzoek.

Verder studeren

De studierichting moderne talen-wetenschappen is een goede voorbereiding op een brede waaier van richtingen in het hoger onderwijs. Binnen de wetenschappelijke vervolgrichtingen zijn opleidingen met een sterk wiskundige component minder aangewezen, maar zeker niet uitgesloten. 

Een greep uit mogelijke professionele vervolgopleidingen zijn biochemie, toegepaste taalkunde, bedrijfsmanagement, ergotherapie, verpleegkunde, vroedkunde, agro- en biotechnologie, logopedie en audiologie. 

Logische academische vervolgrichtingen zijn onder andere rechten, communicatiewetenschappen, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, taal- en letterkunde, biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen en biologie. 

 

Lessentabel

  5de jaar 6de jaar
godsdienst 2 2
Nederlands  4 4
Engels  3  3
Frans  4  3
Duits  2 3
geschiedenis  2  2
esthetica  1  1
wiskunde  4  4
wiskunde (facultatief)  (1)  (1)
biologie  2  2
chemie  2  2
fysica  2  2
aardrijkskunde  2  1
onderzoeksvaardigheden    1
lichamelijke opvoeding  2  2
   32  32

 

FlaSJI: de nieuwsbrief

Hier kan je je inschrijven zodat je elke maand onze nieuwsbrief per email ontvangt.

En hier vind je de FlaSJI van april.

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

Go to top