3de graad - Humane wetenschappen

Toelichting

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek.

Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Ten slotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, politiek en de mens en zijn gedrag. Daartoe analyseren ze wetenschappelijke theorieën.

Leerlingen Humane Wetenschappen zijn in staat om vanuit een theoretische benadering kritisch te reflecteren over visies en thema’s uit politieke en sociale wetenschappen, psychologie en pedagogiek. Het vak filosofie richt de aandacht op thema’s en vragen uit de antropologie, moraalfilosofie, wetenschapsfilosofie en metafysica. Een andere belangrijke invalshoek biedt het vak kunstbeschouwing. De wiskunde wordt verruimd met een luik statistiek.

Verder studeren

Deze studierichting is een goede voorbereiding op een professionele en een academische bachelor. Je hebt dus nog een waaier aan mogelijkheden.
Enkele voor de hand liggende opties zijn: bachelor maatschappelijk werk, lerarenopleiding, verpleegkunde, psychologie, pedagogie, communicatiewetenschappen, sociologie en politieke wetenschappen.

 

Lessentabel

  5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels  2 2
Frans  3 3
Geschiedenis  2 2
Godsdienst 2 2
Kunstbeschouwing 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands  4 4
Project 3 3
Sociale en gedragswetenschappen 4 4
Statistiek 1 1
Uitgebreide filosofie 2 2
Wiskunde 3 3
  32 32

 

 

FlaSJI: de nieuwsbrief

Hier kan je je inschrijven zodat je elke maand onze nieuwsbrief per email ontvangt.

En hier vind je de FlaSJI van april.

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

Go to top