Drugs en alcohol

Als mensen praten over een drugs-/alcoholprobleem op school wordt vaak vergeten dat het eigenlijk geen schoolprobleem is, maar een maatschappelijk probleem. Roken, alcohol drinken, medicatie nemen, drugs gebruiken, … komen voor in onze samenleving en onze leerlingen komen ermee in aanraking. Uiteraard kun je je dus als school niet afzijdig houden van deze problematiek. Daarom willen we een duidelijk beleid uittekenen met oog voor deze realiteit en met veel zorg voor de noden van onze leerlingen.

We vinden het welzijn en welbevinden van onze leerlingen een prioriteit. Tijdens lessen en projecten brengen we hen het belang van een gezonde en fitte levensstijl bij. Daarnaast gelden er regels en afspraken i.v.m. het gebruik van genotsmiddelen waar alle leerlingen zich aan moeten houden. Zij zijn bedoeld om:

  • bij te dragen aan ieders gezondheid;
  • te voorkomen dat iemand voor overlast zorgt;
  • ervoor te zorgen dat de school haar belangrijkste functie optimaal kan uitvoeren: namelijk het geven van onderwijs in al zijn facetten.

Het drugbegeleidingsplan dat we op basis van deze visietekst uittekenden, steunt daarom op 3 pijlers:

  • vorming: informatie en preventie;
  • begeleiding;
  • duidelijke regels en sanctionering.

FlaSJI: de nieuwsbrief

Hier kan je je inschrijven zodat je elke maand onze nieuwsbrief per email ontvangt.

En hier vind je de FlaSJI van april.

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

Go to top