Wat bij een schoolongeval?

We doen er alles aan om ongevallen te vermijden op school en op weg van en naar school, onder andere door fietscontroles in samenwerking met de politie. Jammer genoeg zou het dom zijn te geloven dat er zich nooit een ongeval kan voordoen. Het is dus goed om even door te nemen wat er dan moet gebeuren en hoe onze schoolverzekering dekking geeft.

Van en op weg naar school

Indien je wordt aangereden of zelf een ongeval veroorzaakt, bv. tegen een paaltje rijdt of met je fiets valt, verwittig je zo snel mogelijk de school.

Op het secretariaat krijg je dan een ongevalaangifteformulier. Gelieve dit zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Daarna bezorg je dit terug op het leerlingensecretariaat.

Indien je werd aangereden, geven we je de raad om de nummerplaat van de betrokken wagen goed te onthouden en je niet zo maar te laten afschepen. Vraag zelfs de bijstand van de politie. De schoolverzekering dekt enkel de lichamelijke schade. Schade die je zelf veroorzaakt kan eventueel via de eigen burgerlijke aansprakelijkheidspolis ("de familiale") vergoed worden. Schade aan je fiets bv. wordt dan via de verzekeringspolis van de aanrijder terugbetaald.

Op school

De school zal steeds in eerste instantie, wanneer er zich geen hoogdringendheid voordoet, trachten thuis iemand te bereiken. We weten uit ervaring dat een leerling zich geruster voelt bij zijn ouders dan bij iemand van het secretariaat. Stel dat we niemand thuis vinden en het nemen van RX-platen is toch aangewezen, dan zorgt de school dat je verder geholpen wordt. Wij rijden steeds naar het Onze-Lieve-Vrouw Middelaresziekenhuis in Deurne.

We bezorgen je ook weer een ongevalaangifteformulier en jij zorgt ervoor dat dit document zo nauwgezet mogelijk wordt ingevuld.

Hier neemt de schoolverzekering de lichamelijke schade voor haar rekening. Kledingstukken, brillen e.d. worden echter nooit verzekerd!

Afhandelingsprocedure

Indien er zware kosten te verwachten zijn of een derde (een andere persoon vreemd aan de school) bij een ongeval betrokken is (bv. een aanrijding), dan sturen we het ongevalformulier onmiddellijk op zodat het dossier op de voet kan gevolgd worden.

Onze verzekeringsmakelaar is:

IC verzekeringen NV

GUIMARDSTRAAT 7, 1040 BRUSSEL

Ons polisnummer: 11/15318780393

Lijkt het een ongeval dat minder gevolgen heeft dan wachten we met het ongevalformulier door te sturen tot we alle documenten hebben.

Indien er kosten zijn, doktersconsult, gipsverband, ga je steeds eerst naar je ziekenfonds. De schoolverzekering neemt het remgeld voor haar rekening. Ook de facturen van het ziekenhuis dien je eerst zelf te betalen, daarna breng je ze binnen en word je vergoed. Je hoeft niet te wachten tot het ongeval afgesloten is om deze facturen binnen te brengen.

Stapelen de kosten zich op bv. bij kine e.d. geef dan gerust een seintje.

Maar hopelijk komt het allemaal zo ver niet!

Voor meer informatie kan je steeds op school terecht.

Formulieren

De school geeft je deze formulieren mee als je het ongeval komt melden op het secretariaat. Ben je dat vergeten, dan kan je ze hier afdrukken.

 

FlaSJI: de nieuwsbrief

Hier kan je je inschrijven zodat je elke maand onze nieuwsbrief per email ontvangt.

En hier vind je de FlaSJI van april.

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

Go to top