2de graad - Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met probleemoplossend leren vanuit de biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Leerlingen Natuurwetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkte tijd.

Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in natuurwetenschappelijke contexten. Ze verkennen verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica.

Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

Lessentabel

  3de jaar 4de jaar
godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
wiskunde 5 5
biologie 2 2
chemie 2 2
fysica 2 2
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 2 2
mens en samenleving 1  
lichamelijke opvoeding 2 2
artistieke vorming 1 1
ICT 1  
Engels   1
STEM   1
onderzoeksvaardigheden   1
  32 32

 

 
 
 

FlaSJI: de nieuwsbrief

Hier kan je je inschrijven zodat je elke maand onze nieuwsbrief per email ontvangt.

En hier vind je de FlaSJI van april.

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

Go to top