2de graad - Humane wetenschappen

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie.

Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.

Ten slotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Leerlingen Humane wetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkte tijd. Ze zijn in staat om op een analytische en wetenschappelijke manier te kijken naar mens en samenleving. Ze hanteren menswetenschappelijke en filosofische concepten op een abstracte manier. Ze verdiepen zich in filosofie, kunst, sociologie en psychologie en willen alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

Lessentabel

  3de jaar 4de jaar
aardrijkskunde 1 1
artistieke vorming 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
Engels 3 2
filosofie 1 2
Frans 4 4
fysica 1 1
geschiedenis 2 2
godsdienst 2 2
ICT 1  
kunstbeschouwing 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
mens en samenleving 1  
Nederlands 4 4
onderzoeksvaardigheden   1
sociologie & psychologie 2 3
wiskunde 4 4
  32 32

 

FlaSJI: de nieuwsbrief

Hier kan je je inschrijven zodat je elke maand onze nieuwsbrief per email ontvangt.

En hier vind je de FlaSJI van april.

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

Go to top