Toelichting

Psychologie en pedagogie

Tijdens deze lessen ontwikkel je vakkennis en inzicht over menselijk gedrag en pedagogisch handelen in de verschillende ontwikkelingsfasen van de mens. Het is de bedoeling dat je verworven kennis en vaardigheden kan hanteren in praktijksituaties op stage en dat je sociaal vaardig wordt in de dagelijkse omgang met kinderen en volwassenen.

Gezondheid en welzijn

Je bestudeert verschillende visies en modellen i.v.m. de gezondheids- en welzijnszorg. Je verwerft gezondheids- en welzijnsgerichte vaardigheden, zoals EHBO. Je maakt kennis met gezondheidsopvoeding, -voorlichting en -promotie.

Toegepaste biologie, chemie en fysica

In deze wetenschapsvakken willen de leerkrachten je een stevige basiskennis aanleren. Verschillende aspecten van anatomie, fysiologie en genetica komen aan bod. Je maakt de theorie concreet in labo-oefeningen.

Stages

De stages (2 x 2 weken per schooljaar) hebben geen beroepsgericht, maar vooral een oriënterend karakter. Je krijgt een realistisch beeld van de beroepenvelden in de gezondheids- en welzijnszorg en de (ped)agogische sector. Zo kan je nadien een bewuste keuze maken voor je verdere studies. Je reflecteert over je eigen handelen en je leert omgaan met feedback. We organiseren stages in kinderdagverblijven, kleuterscholen, woon- en zorgcentra, … Je laatste stage is een specialisatiestage in functie van je verdere studiekeuze.

Seminarie

Het vak seminarie wil je leren om doelgericht informatie te verzamelen, te ordenen en te verwerken. Het geeft je bovendien de kans subsectoren van de gezondheids- en welzijnszorg te verkennen via verschillende activiteiten: studiebezoeken, lessen door gastsprekers, projectwerking, … We reflecteren tijdens deze uren ook over je stageervaringen.

Verder studeren

Deze sociale richting met een sterk
wetenschappelijke basis is een goede voorbereiding op verdere studies, zoals bachelor verpleegkunde, vroedkunde, orthopedagogie, lerarenopleiding, toegepaste psychologie, ergotherapie en
maatschappelijk werk.
 
 

Lessentabel

  5de jaar 6de jaar
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
wiskunde 2 2
     
psychologie en pedagogie 3 3
gezondheid en welzijn 3 3
toegepaste biologie 4 4
toegepaste chemie 2 2
toegepaste fysica 1 1
stages en seminaries 6 6
  34 34

 

Info en inschrijvingen

Leer onze school kennen tijdens de infomomenten

Lees meer...

Het SJI-filmpje

gemaakt door oud-leerling Jeroen Broeckx is te bekijken via deze link

Agenda

apr
22

04.22.2018
Stage 6VZ

apr
23

04.23.2018 - 04.27.2018
project ICT-preventie voor 1ste, 2de en 3de jaar

apr
23

04.23.2018
Levensreddend handelen voor 7KZ

apr
24

04.24.2018
Kriebelproject voor 7KZ en 4vv

apr
25

04.25.2018
Quiz rond valpreventie voor 5VZ


Bekijk hier de volledige agenda

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

Go to top