Toelichting

Pedagogisch handelen

In de studierichting wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het vak pedagogisch handelen, waarin het stimuleren van de individuele ontwikkeling van het kind en het werken met kinderen in de verschillende voorzieningen centraal staan. Je leert omgaan met complexere situaties en aandacht hebben voor specifieke doelgroepen, zoals kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Welzijn

We bouwen verder op de gekende basiszorg voor gezonde kinderen om ook zorg te kunnen dragen voor specifieke doelgroepen en zieke kinderen volgens de geldende richtlijnen.

Integrale zorg

Tijdens deze lessen brengen we alle opgedane kennis en ervaring in concrete leer- en oefensituaties samen. Je bereidt je hier voor op je taak als kinderbegeleider.

Stage

Gedurende je stage breng je de geleerde theorie in de praktijk. Daarbij stel je jezelf open om te leren in overleg met leraren, stagebegeleiders, mentoren en medeleerlingen. Je wordt je bewust van je professioneel handelen en je kan jezelf ook bijsturen. Dit betekent concreet dat je leert:

  • om te gaan met kritiek
  • eigen ervaringen en ideeën in te brengen
  • initiatieven te nemen en afspraken na te komen.

Geïntegreerde proef (GIP)

Tijdens het schooljaar loopt de geïntegreerde proef als een rode draad doorheen je leerproces. Je werkt rond een welbepaalde complexe zorgsituatie waarbij zorgvragers en hun omgeving centraal staan, zodat je concreet de integratie ervaart. Dit is een langlopend initiatief dat bestaat uit een informatiefase, een concrete activiteitenfase, een voorstellingsfase en een evaluatiefase. Samenwerking en begeleid zelfstandig werken zijn hierbij uiterst belangrijk.

 

Lessentabel

  7de jaar
godsdienst 2
Frans 2
lichamelijke opvoeding 2
project algemene vakken 4
   
expressie 2
(ped)agogisch handelen 5
welzijn 1
integrale zorg 4
stages 12
  34

 

Onze school werkt met een systeem van blokstages. Dit betekent dat de leerlingen niet iedere week stage lopen, maar dat we de uren stage opsparen. Na een aantal lesweken op school gaan onze leerlingen dan enkele opeenvolgende weken fulltime op stage. Tijdens de stageweken loop je 30 uren van 60 minuten stage per week.

 

Info en inschrijvingen

Leer onze school kennen tijdens de infomomenten

Lees meer...

Het SJI-filmpje

gemaakt door oud-leerling Jeroen Broeckx is te bekijken via deze link

Agenda

apr
22

04.22.2018
Stage 6VZ

apr
23

04.23.2018 - 04.27.2018
project ICT-preventie voor 1ste, 2de en 3de jaar

apr
23

04.23.2018
Levensreddend handelen voor 7KZ

apr
24

04.24.2018
Kriebelproject voor 7KZ en 4vv

apr
25

04.25.2018
Quiz rond valpreventie voor 5VZ


Bekijk hier de volledige agenda

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

Go to top