Toelichting

In deze studierichting kan je kiezen voor 2 verschillende leerwegen wiskunde.
In leerweg 4 (LW4) krijg je 4 lesuren wiskunde, in leerweg 5 (LW5) krijg je 5 lesuren.

Economie

Je verkent en beschrijft de economische realiteit. Dit doe je aan de hand van allerlei thema’s. Je komt er al snel achter dat ondernemen een risicovolle maar boeiende bezigheid is.
Je vergelijkt de kleine met de grote onderneming. Je staat stil bij produceren voor de wereldmarkt en economische groei en welvaart.

Economie+

Het vak ECO+ is een interessante aanvulling op de lessen economie. Ook wiskunde en informatica worden geïntegreerd. Tijdens dit lesuur werk je zelfstandig aan economische onderwerpen, je leert kritisch omgaan met informatie en je zoekt verbanden tussen de leerstof en de actualiteit.

Verdere mogelijkheden

  • Na een tweede graad Economie kan je in de derde graad kiezen voor:
    Economie – Wiskunde (logische keuze voor wie in de 2de graad voor LW5 koos.
  • Economie – Moderne talen (logische keuze voor wie in de 2de graad voor LW4 koos)

 

Lessentabel

  3de jaar 4de jaar
  LW4 LW5 LW4 LW5
godsdienst 2  2 2 2
aardrijkskunde  1  1  1 1
Engels  3  3  3* 3*
Frans  4  4  4 4
Duits  /  /  1 1
geschiedenis  2  2  2 2
lichamelijke opvoeding  2  2  2 2
Nederlands  4  4  4 4
wiskunde  4  5  4 5
biologie  1  1  1 1
chemie  1  1  1 1
fysica  1  1  1 1
informatica  1  1  / /
expressie  1  /  1 /
economie  4  4  4  4
economie+  1* 1*  1* 1*
  32  32  32 32

* betekent dat één complementair uur is toegevoegd.

 

Het SJI-filmpje

gemaakt door oud-leerling Jeroen Broeckx is te bekijken via deze link

Agenda

nov
22

11.22.2017 - 11.24.2017
Leefsleuteldriedaagse voor 5vz

nov
23

11.23.2017
Infoavond over examentips voor ouders van 1ste jaren A-stroom

nov
23

11.23.2017
Toneelstuk "King Lear" in Het Paleis voor 6STW en 6GWW

nov
24

11.24.2017
Uitwisseling Don Bosco - SJI voor 4aso en 4STW

nov
24

11.24.2017
Uitstap naar de suikerfabriek van Tienen voor 3aso


Bekijk hier de volledige agenda

Info en inschrijvingen

Leer onze school kennen tijdens de infomomenten

Lees meer...

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

 

 

Go to top